Ny sida!

Numera hittar ni alla nya inlägg på följande sida:

mattefroken.se

 

VÄLKOMNA DIT!

Annonser
Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tankar bakom mina matematiklektioner

För många år sedan hade vi på Rebbelberga skola äran att vid ett flertal tillfällen få ta del av Ulla Öbergs tankar om matematik. Det var i workshopanda med mycket kommunikation där vi utvecklade våra egna tankar. I samband med detta hade jag en åk 2 som var på väg mot åk3. Jag hade redan under ett antal år känt stressen över att vi inte gjort allt i matteboken. Jag bestämde mig för att under åk 3 köra utan mattebok tillsammans med mina 2 kollegor. Detta är nu många år sedan och  de eleverna har passerat hela grundskolan och även gymnasiet och klarat sig utmärkt.

Under åren efter detta har många föreläsningar passerat och ännu mer kunskap byggts på hos mig. Rebbelberga skola har sedan haft möjligheten att utveckla en matematikverkstad och arbete med analysering av elevernas kunskaper i ämnet i förhållande till Förstå och använda tal. I båda projekten har jag varit med i projektgruppen och styrt upp vårt arbete. Idag har vi en mobil ma-verkstad och flera enhetslådor som används flitigt i undervisningen av oss lärare.

matte enhetslådor2 Matteverkstaden2

Det krävs en grund att stå på för att man ska våga slänga sig ut! När man väl vågar får man så mycket igen av att man nu hinner koncentrera sig på innehåll och inte görande. Mina elever som jag nu släppt till åk 4 kommunicerar matematik och vi har pratat väldigt mycket om att det är matematikspråket vi använder när vi arbetar. Förra veckan fick jag till min glädje höra av de nya lärarna att eleverna  kommunicerade på ett korrekt språk direkt, benämnde figurer efter deras geometriska namn, använde addition och subtraktion mm inte plus och minus mm. Blir så glad när man får höra att arbetet har gett resultat, det är först då man vet att man gjort rätt. Elevernas resultat på nationella proven är också godkänt, många nåde höga nivåer och det var inget svårt att genomföra dem.

Nu har vi nya elever som ska skolas in i tänket och det gäller att inte ge sig utan hela tiden fortsätta att kommunicera och förklara begreppen, låta eleverna själva sätta ord på sina tankar. Att få beskriva mönster med egna ord och få förklara dem för kompisen ökar min egen kunskap om mönster. Genom kommunikationen ökar eleverna sin kunskap och vi kan hålla fokus på innehållet.

mattepallAtt lägga upp ett arbete runt matematikområden är krävande. det gäller att få med alla de ideer och delar som begreppet eller området kräver för att öka kunskapen hos eleverna. Vi vill också väva samman förmågorna så att eleverna får syn på helheten och användningsområdet. Under en längre tid har vi använt denna matematikpall när vi planerar och lägger upp undervisningen. Över hela pallen kretsar kommunikationen som en förutsättning för att den ska fungera. Vår uppgift är att göra arbetet så varierat så att alla ben blir lika stabila. Varje elev ska få sin chans att utveckla sin kunskap. Formativ bedömning sker konstant under arbetet , ibland startar vi med någon form av diagnos eller ser vi till att vi får uppgifter som ger oss lärare den kunskapen om elevernas nivåer som vi behöver. Detta är vi sedan tydliga med att kommunicera ut till eleverna så varje elev vet vad som kan ge dem mer kunskap och utveckla deras matematiska tänkande. I starten sker det i samtal med eleven senare genom tydliga nerskrivna mål. Kunskapskraven, centrala innehållet och ämnets förmågor styr undervisningen. Vi försöker att arbeta med öppna frågeställningar så att alla elever kan svara och inga svar är fel. Alla tankar kan lyftas upp och vi kan resonera tillsammans. I detta arbete är värdegrunden och våra relationer med eleverna jätteviktiga. Vi måste få förtroende för varandra och vi ska kunna lita på att alla kan säga något utan att någon reagerar negativt. Det är nu vi sakta lägger grunden och det får ta tid för den tiden vinner vi tillbaka sedan. Då går det så mycket fortare.

Imorgon tänker vi arbeta med talet 5. vi ska bygga platta figurer med 5 multilinkklossar, vi ska dela upp talet 5 och vi ska se hur många olika symboler vi kommer på för talet 5. Mer om detta kommer i nytt inlägg.

Under LPP-tips hittar man vår Lpp som är under uppbyggnad än så länge.

Publicerat i Allmänt, Bedömning för lärande, Lärares lärande, Lektionstips, Matteinspiration, Utveckling | 2 kommentarer

Pirrigheten börjar lägga sig!

Nu har 2 veckor gått med våra elever och vi lärare har redan arbetat 3 veckor denna hösttermin.

IMG_1841Starten på terminen med nya handledaruppdrag och nya ettor att ta hand om har varit turbulent. Inte minst för att det är så mycket nytt på många plan.

Det viktigaste med eleverna är att lära känna dem ordentligt, nå dem och förstå deras handlingar, först då kan vi lärare arbeta med att utveckla deras kunskaper.

IMG_1782Genom att väva samman uppgifter som är rena kunskaper med hur vi belyser värdegrunden får vi en helhet. Vi tränar läsning och skrivning genom att belysa de regler de tycker klassen ska ha för att må bra. Vi tränar oss på att vara vänliga mot varandra genom att spela mattespel tillsammans. I skogen tränade vi samarbete när vi byggde läckra naturmönster. Vi gick tillsammans till skogen då tränade vi oss på att vara tillsammans och se till att alla har det bra. Så naturligt som möjligt väver vi samman delarna så gott det går, även om vi då och då koncentrerar oss på någon del.

Handledningsuppdraget i matematiklyftet ger mig så mycket och att få ta del av andras ideer och pedagogiska tankar  är så utvecklande. Att man har samma område att diskutera 3 gånger med olika pedagoger borde ju vara rätt enformigt kan man tycka. Matematiklyftets upplägg är så proffsigt att det inte på något ställe än blivit samam diskussioner. Slutsatserna i alla grupperingar är att det är vi lärare som ska anpassa oss och där behöver vi hjälpas åt. När vi ser till vilka frågor vi använder oss av till största delen behöver vi lyfta dessa och se hur vi kan förändra alla slutna frågor till öppna frågor. Jag har utvecklat mitt eget lärande dessa veckorna och jag vet att det kommer att fortsätta varje vecka hela detta läsåret. Det gör mig lycklig! Jag är en del av en fantastisk utvecklingsfas! Tack Matematiklyftet!

Den formativa lärandesynen blir allt mer belyst i alla sammanhang och det gillar jag. Vi kommer inte ifrån att alla elever/barn oavsett ålder mår bra av att veta det aktuella läget för att kunna ta sig längre fram eller upp i kunskapsutvecklingen. Om det handlar om att våga klättra upp i klätterställningen eller om det handlar om hur jag lär mig läsa spelar ingen roll det är samma grund och målet måste finnas för att vi ska våga ta steget till nästa nivå.

Ha en skön helg!

Publicerat i Allmänt, Bedömning för lärande, Lärares lärande, Matematiktankar, Utveckling | Lämna en kommentar

Matematiklyftet uppstartat och igång!

Under veckan som gått har vi startat upp matematiklyftet i Ängelholm och ca 43 lärare är involverade på 3 olika skolor. Det var med spänning man steg in som handledare i grupperna och försökte leda dem framåt i diksussionerna. Innehållet i modulerna känns mycket genomtänkt och vid första tillfället fick vi flera bra diskussioner i grupperna om vad god undervisning är. Genom matematiklyftet kommer vi att se på lärarnas undervisning och hur man kan förändra den så att det gynnar eleverna. Lärarnsa kommer själva att få fundera över hur de kan förändra sitt sätt att undervisa så att det passar den elevgrupp de har just nu och så att det ldere eleverna till högre kunskaps områden. Målsättningen är såklart högre måluppfyllelse hos alla elever!

Vi ska lyckas vi ska vara med och sätta Ängelholm på kartan. Kunskaperna ska öka och vi ska nå höga mål!

Att få ta del av tankar från flera pedagoger är så utvecklande och ger mig också en bra insyn i arbete som bedrivs på de skolor jag besöker. I längden hoppas jag att det kan leda till att vi i Ängelholm kan se till att vi utvecklar de delar som lärarna önskar och att vi ser proffesionellt på hur undervisning bedrivs. Eleverna ska mötas på rätt sätt, var och en efter sina behov. Det är väldigt givande att se filmsnuttar från undevisning som man sedan kan diskutera och därefter även ta del av en filmade lärarens egen bild av undervisningen som filmades. Intressant att se var man lägger fokus, lärare ser olika saker och noterar de delarna som uppmärksammat just dem. Det blir aktiva reflektionsstunder där man också tar fasta på egna utvecklingsområden.

Vi har valt att börja arbeta med Taluppfattning och tals användning  eftersom vi under förra året startade upp ett arbete med Förstå och använda tal i hela kommunen. Eleverna ska uppleva matematik undervisningen som en helhet.

Publicerat i Allmänt, Lärares lärande, Matematiktankar, Matteinspiration, Utveckling | Lämna en kommentar

Veckans matematik

Denna veckan har vi undervisat för att lära känna eleverna. Vi har vävt ihop undervisningen med att få en bild av vem varje liten individ är av de 27 ettor som vi nu ska ta hand om. Vi startade upp våra bokstavssamlingar genom att det kom en orm som skulle pusslas ihop under läsåret. den var alldeles vit och tråkig så vi var ju tvugna att hjälpa till att måla pusseldelarna i form av olika mönster.
IMG_1713IMG_1714

Matematiken blev i form av mönster. Många diskussioner om vad mönster är hur mönster ser ut, var vi kan hitta mönster. Härlig inspiration och mycket kommunikation mellan såväl elever som mellan elev/lärare. Att få designa ett eget mönster med former, färger, bokstäver eller siffror gav eleverna inspiration. en del elever väljer helt fria vägar medan andra vill utgå från rutor eller annat på kopieringsunderlag. Alla elever gjorde sitt mönster och de kunde uttrycka på olika nivåer vad ett mönster verkligen är. Sedan byggde vi mönster med multilink klossar där vi beskrev våra mönster för varandra och dokumenterade i vår mattebok(en tom ritbok A4). En del hann göra mönster med multilinkklossarna som kompisen fick fortsätta med.

IMG_1716

Publicerat i Allmänt, Matematiktankar, Matteinspiration | 1 kommentar

Tankar inför skolstarten!

Spänningen stiger och många pirriga magar finns nog runt om bland både elever och lärare som ska mötas inom de närmsta dagarna. Imorgon möter jag och mina 4 kollegor upp 53 nya elever som vi förhoppningsvis ska ta hand om i 3 år. Vi ska till en början lära känna varandra och få tillit till varandra. Lära oss att visa respekt och tolerans mot alla och hänsyn såklart. Vi har alla olika bagage och historik som ska utforskas för att kunna ledas framåt. Olika förståelse för saker beroende på förförståelse. Alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas och vårt svåraste arbete blir att hitta kärnan hos varje individ.

En högläsningsbok om skolstarten ligger redo hos oss, för att ta udden av spännigen för att synliggöra att det finns fler som känner likadant, kanske har vi lärare det värre, vi känner ju ingen, alla elever känner varandra. Vi har massor med namn att lära på både föräldrar och barn, reda ut vem som hör ihop med vem, hålla koll på om de ska hem eller vara på fritids. Mycket som ska hållas koll på och som inte får gå fel. Det är nervösa dagar innan man kan alla elever och deras föräldrar, så pinsamt(nytigt på Karlskronitiska) om det blir fel, gäller att proffsigt manöverera så att det inte genomskådas.

Övningar som ger självförtroende och stärker gruppen ger oss en gemenskap att vandra vidare med. I bakhuvudet finns alla mål och krav från kursplanerna men de får ligga där ett tag. Nu arbetar vi mest med den första delen i Lgr11.

Samtidigt som vi möter elever har vi dubbelt så många oroliga föräldrar. Om man tar hand om dem från början lägger man grunden, gäller att ge dem så mycket information som de vill ha för att känna sig trygga med att lämna sina ögonstenar till oss. Det handlar om att få en relation så att vi arbetar tillsammans inte mot varandra. Detta är svårt men det handlar om att vara tydlig. Tala om vad vi förväntar oss av varandra och av deras små flickor och pojkar. Vara säker på vår sak, vi är proffsen vi kan det här.

En intensiv vecka utan elever är till ända vi har planerat, tänkt igenom så att det ska bli en bra start för oss alla. På vägen tappar man nästa bort sig själv, jag kan gå in i en bubbla och plötsligt är jobbet(skolan och eleverna) nummer 1och min egen familj får stå tillbaka. Den bubblan ska jag försöka mota bort ge mig själv och min familj plats och tid. Tyvärr har det blivit en hel dag framför datorn med jobb men det ska inte bli en vana. Planering mer än 5h/vecka ska inte ske hemma varje vecka, det gäller att använda tiden på rätt sätt på jobbet.

Hoppas ni alla får en bra skolstart!

Nästa inlägg blir om vår första träff i matematiklyftet.

Publicerat i Allmänt, Tänkvärt om läraryrket | 1 kommentar

Min sommarlovsläsning sommaren 2013!

Idag har vi smygstartat läsåret 2013/2014 med att strukturera upp vårt bidrag till utbildningsforum i Ängelholms kommun. Detta får ni läsa mer om en annan dag!

Rätt skönt att komma igång men det har varit en fantastiskt avkopplande sommar. Det var svårt att komma ifrån jobbet, tillslut fick jag bara bestämma mig för att lägga undan jobblitteratur och börja läsa och listan har blivit lång på de böcker som jag avverkat i sommar. Här kommer några av de böckerna som passerat(kan ha missat någon på vägen):

En man som heter Ove av Fredrik Backmanböcker
Död i skugga av Anne Holt
Vittne till mord av Nora Roberts
Och så levde de lyckliga av Lucy Dillon
Torka aldrig tårar utan handska del 1 och 2 av Jonas Gardell
Kaffe med rån av Catharina Ingelman-Sundberg
Den sista akten av Mari Jungstedt
Fyrmästarens dotter av Ann RosmanBöcker2
Inte enklare än så av Kajsa Ingemarsson
Själakistan av Ann Rosman
Mord i Mölle av Åke Högman
Återkomsten av Tamara McKinley
Innan floden tar oss av helena Thorfinn
Vattenänglar av Mons Kallentoft
Den farlilga leken av Mari Jungstedt
(hade jag nog läst kom jag på efter några sidor men …)
Någonstans inom oss av Kajsa Ingemarsson

Det blev en hel del titlar och fler ligger på vänt att bara sättas igång med. Jag är allätare vad det gäller böcker men en sak gäller alllt jag läser oavsett vad. Jag kan inte slita mig från böckerna när jag väl börjat, jag bara måste läsa slut på dem.Det blir som ett gift jag måste få veta slutet eller få reda på fortsättningen. En problematik finns också det är läshastigheten! Det är väl bra att läsa fort men det gör ju att det ibland krävs många böcker i resväskan på semestern. För er som undrar som kan jag rekommendera alla ovanstående böcker de har olika inriktningar och kvalité men de är läsvärda och de ger avkoppling!

Tack för alla boktips och tack för e-boken fantastiskt att hemifrån kunna ladda ner en bok/vecka i Ipaden(lånar man sedan sönernas och mannens lånekort så blir det 4 böcker/vecka).

Sommarlovsfiraren Ulrika

Publicerat i Allmänt, Boktips | 1 kommentar